Pravidla soutěže o multifunkční troubu MAX 39 SL společnosti Whirlpool CR, spol. s r.o.

(1) Organizátor soutěže.

Organizátorem soutěže je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 14/3201, IČ 49243411.

(2) Trvání soutěže.

Soutěž probíhá od 20.11.2011 do 20.12.2011 včetně. Poté bude soutěž uzavřena.

(3) Účastník soutěže.

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, která řádně vyplní soutěžní formulář a v internetové aplikaci na adrese http://hramax.whirlpool.cz a připraví soutěžní pokrmy dle instrukcí. Jiný způsob účasti v soutěži není dovolen. Na jednu emailovou adresu může soutěžit pouze 1 soutěžící a to pouze jednou.

(4) Výhra.

Hlavní výhra v soutěži je multifunkční trouba 1x MAX 39 SL, 1x MAX 35 BL a 1x MAX 34 WH. V případě nedostupnosti těchto modelů si společnost Whirlpool CR, spol. s r.o. vyhrazuje právo na výběr jiného modelu multifunkční trouby.
Vedlejší výhry jsou exklusivní kuchařky od společnost Whirlpool CR v počtu 50 kusů.

(5) Výherce.

Výhercem hlavní výhry této soutěže se stane účastník soutěže, který dokončí přípravu všech pokrmů v nejkratším čase (MAX 39 SL), v druhém nejkratším čase (MAX 35 BL) a třetím nejkratším čase (MAX 34 WH) . V případě shody času více soutěžících rozhoduje čas, který účastník soutěže zaregistroval dříve.
Výherci vedlejších výher budou účastníci soutěže, kteří se umístí na 4. až 53. místě, seřazeno dle časového rozmezí.

(6) Převzetí výhry.

Výherce bude o své výhře informován na e-mailovou adresu, kterou poskytne při svém přihlášení do soutěže. V informaci bude uveden termín a adresa, kdy a kde si bude moci výhru vyzvednout nebo bude domluven termín závozu na jím uvedenou kontaktní adresu. Neučiní-li tak, bude k vyzvednutí výhry vyzván ještě jednou s uvedením termínu a adresy, kdy a kde je možné si výhru vyzvednout v náhradním termínu. Jestliže si výherce ani v náhradním termínu výhru nevyzvedne, nárok na výhru zaniká. Výhra může být vydána pouze osobě, jejíž údaje na osobním dokladu se shodují s údaji uvedenými v přihlašovacím formuláři a která podle pravidel soutěže může být jejím účastníkem.

(7) Náhradní výherce.

Jestliže si výherce výhru nepřevezme nebo jeho nárok na ni zanikne, bude výhra předána náhradnímu výherci za stejných pravidel jako výherci. Takto se bude pokračovat, dokud nebude výhra předána.

(8) Na výhru není právní nárok.

Výhry nelze směnit za peněžní hotovost.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit nebo ze soutěže vyloučit účastníky na které má důvodné podezření pro nesoutěžní jednání.

(9) Zpracovávání osobních údajů.

Organizátor soutěže zpracovává osobní údaje v rozsahu uváděném v soutěžním formuláři (tj. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa). Účelem zpracovávání osobních údajů je zajištění předání výhry v rámci soutěže a dále za účelem nabízení obchodu a služeb organizátora soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje bude zpracovávat organizátor soutěže elektronickými prostředky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny smluvnímu partnerovi organizátora soutěže zajišťujícímu pro něho marketingové a reklamní služby. V případě, že účastník soutěže nesouhlasí se zpracováváním osobních údajů, je oprávněn písemně tuto skutečnost organizátorovi soutěže sdělit a ten je povinen zpracovávání osobních údajů zanechat. Účastník soutěže účastí v soutěži souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány. Účastník soutěže se zavazuje, že osobní údaje jsou pravdivé, jinak odpovídá za následek nepravdivě uvedených osobních údajů. Odvolá-li účastník soutěže svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů před předáním výhry, nárok na výhru zaniká. Ostatní práva a povinnosti spojená se zpracováváním osobních údajů jsou uvedena v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zejména v § 21 cit. zákona).